กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 16 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
ธาตุเชิงชุม
329
2
ไตรศิลา
182
3
หนองหารหลวง
159
4
ขมิ้นหนองลาด
174
5
ถิ่นภูไท
115
6
ห้วยยางพังขว้าง
170
7
กุสุมาลย์ 1
223
8
กุสุมาลย์ 2
156
9
นาแก้วบ้านแป้น
144
10
โพนสามัคคี
149
11
แมดด่านพลังวิทย์
99
12
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
143
13
เต่างอย
160
14
กุดบาก
212
15
ภูผายล
125
16
ภูพานทอง
128