กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 16 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
ธาตุเชิงชุม
321
2
ไตรศิลา
183
3
หนองหารหลวง
160
4
ขมิ้นหนองลาด
177
5
ถิ่นภูไท
103
6
ห้วยยางพังขว้าง
169
7
กุสุมาลย์ 1
223
8
กุสุมาลย์ 2
162
9
นาแก้วบ้านแป้น
155
10
โพนสามัคคี
148
11
แมดด่านพลังวิทย์
103
12
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
150
13
เต่างอย
162
14
กุดบาก
218
15
ภูผายล
125
16
ภูพานทอง
125