จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
21
246
214
460
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
8
35
43
78
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
8
54
56
110
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
8
73
42
115
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
3
12
9
21
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
8
58
68
126