ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 5 คน วิชาเอก การแนะแนว

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางอัญชลี อังกุรอัชฌา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางพรเพชร เพียสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ นายนายพิจิตร ผาบสิมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ นางศิริกัญญา แสนอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020153 บ้านสามัคคีชัย นายอดิศักดิ์ เวียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู