ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก สุขศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง นางปุุณณภา ศิริมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020038 บ้านต้อนเหนือ นางปราณี โฆสิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู