ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน วิชาเอก บรรณารักษ์ศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020019 บ้านบัว นางพรพิศ สังข์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020019 บ้านบัว นางกรทิพย์ บรรเทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู