ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 4 คน วิชาเอก วิจัย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020005 บ้านโนนฤาษี นางสนธยา บุตรสาระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางปริญฎา อุ่นวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางภควดี บูชาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020137 บ้านแบง นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู