ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน วิชาเอก ประวัติศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นางนัฎทิยา ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020152 บ้านนายาง นางสุกาญดา ด่านวิรุทัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)