ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก โภชนาการชุมชน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020162 บ้านน้ำเป นางจุฑามาศ อินธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู