ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก บริหารรัฐกิจ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020052 บ้านวัดหลวง นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู