ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 9 คน วิชาเอก ศิลปะ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020005 บ้านโนนฤาษี นายพิเชษฐ์ ศรีสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020006 บ้านหนองกุ้ง นายพิชากร เขียวแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายทรงศิริ ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวเพ็ญพักตร ชูเสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
43020026 บ้านคำตอยูง นายชาญชัย ชาญประไพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020041 บ้านหนองแอก นางอาทิตยา ชินนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020046 บ้านโพธิ์ นางสาวอุบล จันทะสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายวีระศักดิ์ งามสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020129 บ้านโพนทอง นางธนัชพร ทิมินกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)