โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ) จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1