โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มารวม จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1