โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1