ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพรประสิทธิ์  ศรีบุญไทย
ชื่อ-สกุล (en) : PORNPRASIT  SRIBOONTHAI
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0800064459  
อีเมล์ : piky_hwin@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 3937  
ว.ด.ป.บรรจุ : 12/05/2552  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านโพนทอง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-