ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางชญาน์ทิพย์  โสขำ
ชื่อ-สกุล (en) : chayathip  shokham
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 3797  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/03/2552  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านห้วยเปลวเงือก 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
08/08/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) 
เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 127 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 5
09/08/2560
01/08/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.) 
เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 127 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 54
26/08/2560