ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายฌานินทร์  ไชยมานันต์
ชื่อ-สกุล (en) : Chanin  Chaimanan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 094-5397474  
อีเมล์ : sk_wi@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 6250  
ว.ด.ป.บรรจุ : 18/10/2554  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านทุ่งหลวงนาขาม 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-