ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์
ชื่อ-สกุล (en) : sumphan  phanphim
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0847962713  
อีเมล์ : sumphan214@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ39  
ว.ด.ป.บรรจุ : 09/11/2552  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.อ.ม คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-