ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์
ชื่อ-สกุล (en) : La-orta  Pongruethat
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0819646955  
อีเมล์ : dr.la-orta@nongkhai2.go.th

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : เชี่ยวชาญ
เลขที่ตำแหน่ง : 1  
ว.ด.ป.บรรจุ : 13/08/2526  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : กศ.ด. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-