ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณภา  มลิลา
ชื่อ-สกุล (en) :   
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0872484119  
อีเมล์ : wannapa.noi555@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง :  
ว.ด.ป.บรรจุ :  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-