ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายดวงดี  พลาหาญ
ชื่อ-สกุล (en) :   
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0903511032  
อีเมล์ : duangdee12@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง :  
ว.ด.ป.บรรจุ :  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-