ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยนิติกร
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายธีระพงษ์  สังข์หลอด
ชื่อ-สกุล (en) :   
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0924045042  
อีเมล์ : tumtum2534@nongkhai2.go.th

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.)
ตำหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง :  
ว.ด.ป.บรรจุ :  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-