ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวิทยา  ทัศมี
ชื่อ-สกุล (en) : WITTAYA  TASSAMEE
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 08-0179-6667  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 131390  
ว.ด.ป.บรรจุ : 11-10-2516  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ดษ.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-