ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาพร  พลสุวรรณ
ชื่อ-สกุล (en) : nipaporn  ponsuwan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0895697450  
อีเมล์ : nipaporn214@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ18  
ว.ด.ป.บรรจุ : 25/07/2555  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. บัญชี/การบัญชี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-