ข้อมูลบุคลากรใน สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายบุญส่ง  ขันทอง
ชื่อ-สกุล (en) : Boonsong  Khanthong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 081-9651234  
อีเมล์ : boonsong.takraw@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/02/2537  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-