ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 5 คน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางกฤติกาญจน์ ผลดี จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นายสาโรช เกิดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู