ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 2

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายวิรัตน์ ยาสุปิ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายณัฐชัย ทนันชัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ