ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 8 คน ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 4

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010015 อนุบาลแพร่ นายทินวร คงทน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมศักดิ์ เมติกัน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสุรศักดิ์ สบายสุข ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายจิรพงษ์ เสียงดี ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010021 บ้านในเวียง นายวีระ พริบไหว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายสมาน เขียวแก้ว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายสมพร แก้วมะณีบุตร ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ