ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 9 คน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010015 อนุบาลแพร่ นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุภัทรา ศรีระวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายจุฑากร เคราะห์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวบุญพา พรหมณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอนุสรา โลกคำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู