ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นายสุรชัย เดชสิริยาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)