ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน ตำแหน่ง จ.ห้องสมุด

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางกฤติกาญจน์ ผลดี จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)