จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
1
1
0
1
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
11
42
39
81
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
22
9
31
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
74
61
135
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
3
5
6
11
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
4
3
3
6
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
54
777
879
1,656
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
15
37
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
10
7
17
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
18
12
30
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
40
29
69