ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์  สอนทะ
ชื่อ-สกุล (en) : APISIT  SORNTHA
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0801304383  
อีเมล์ : krujob54@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 2030  
ว.ด.ป.บรรจุ : 12/10/2541  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านดอนเฟือง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-