ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกันต์กฤช  ไชยโพธิ์
ชื่อ-สกุล (en) : KANKRIT  CHAIPHO
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0871827538  
อีเมล์ : jet_gun05@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2380  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10/08/2544  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านกิ่วน้ำ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-