ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายธีระพงษ์  แสงเพชร
ชื่อ-สกุล (en) : TEERAPONG  SANGPHET
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0897012913  
อีเมล์ : krutoykrub@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 3522  
ว.ด.ป.บรรจุ : 2004-07-05  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยเฮือ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-