ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางกุลยาภรณ์  ขันทะวงศ์วัฒนา
ชื่อ-สกุล (en) : KULLAYAPORN  KHANTHAWONGWATTANA
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0900067688  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 433  
ว.ด.ป.บรรจุ : 14/04/2521  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : ราชานุบาล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ระดับ ป.บัณฑิต
วิชาเอก : ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-