ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายเดชา  ปิงยศ
ชื่อ-สกุล (en) : Deacha  Pingyosd
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0956764047  
อีเมล์ : deachare.paum@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 475  
ว.ด.ป.บรรจุ : 13/07/2555  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยเฮือ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ระดับ ป.บัณฑิต
วิชาเอก : วท.บ. สถิติ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-