ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวปภาดา  บัญจรัตน์วรกุล
ชื่อ-สกุล (en) : paphada  bunjaratvorakun
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0847733642  
อีเมล์ : phapada1409@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 2108  
ว.ด.ป.บรรจุ : 09/06/2554  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านเชียงของ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-