ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าหน้าที่ธุรการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาลักษณ์  จักรน้อย
ชื่อ-สกุล (en) : NAPALUCK  JAKNOI
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0644503199  
อีเมล์ : napaluck_16@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10/06/2557  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านนาผา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-