ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายฆนรุจ  กันคุ้ม
ชื่อ-สกุล (en) : Kanaragj  Kunkum
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0835659689  
อีเมล์ : Kumpa_99@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 758  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/02/2556  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านสันติภาพ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. สังคมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-