ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานบริการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายฤทธิศักดิ์  พงศาวิภาวัฒน์
ชื่อ-สกุล (en) : Rittisak  Pongsavipawat
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 061-2739262  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 26/10/2554  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านกิ่วน้ำ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-