ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างไม้ชั้น 3
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสุรเวศม์  ปัญญา
ชื่อ-สกุล (en) : Surawat  Panya
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : -  
อีเมล์ : surawat@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างไม้ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15358  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/06/2533  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านเชียงยืน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-