ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูผู้ช่วย
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพรรณ  เขื่อนขันธ์
ชื่อ-สกุล (en) : pimpan  kheankhun
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 095-9402036  
อีเมล์ : pimpan_127@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 3131  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/01/2562  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านนาหล่าย 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาอังกฤษ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-