ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูธุรการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายยุทธพงษ์  สุรินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : YUTTHAPONG  SURIN
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0821818918  
อีเมล์ : yutthapong1890@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 18/04/2562  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยเลา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บช.บ. อื่นๆ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-