ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ลูกจ้างชั่วคราว
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
ชื่อ-สกุล (en) : Sirawit  Chaisin
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0863220849  
อีเมล์ : golfmicky@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
ตำหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/05/2561  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านผาขวาง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศษ.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-