• Welcome to School


    บ้านหาดสั่ง


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษาจาก ครูไทยดอทอินโฟผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหาดสั่ง

นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด
นางอัจจิมา งามวิไล

สถิติการใช้งาน

0004
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556