• Welcome to School


    บ้านเซิม


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษาจาก ครูไทยดอทอินโฟ


นายชารี แพนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเซิม

นายกฤษฏิ์ นนท์สุรัตน์
นางรุ่งพิศ เกตุคำ

สถิติการใช้งาน

0006
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556