• Welcome to School


    บ้านเซิม


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซิม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
14
18
32
2
อบ.2
16
21
37
2
รวม อบ.
30
39
69
4
ป.1
19
19
38
2
ป.2
29
24
53
2
ป.3
33
25
58
2
ป.4
28
18
46
2
ป.5
24
21
45
2
ป.6
24
25
49
2
รวมประถม
157
132
289
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
171
358
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...