• Welcome to School


    บ้านเซิม


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเซิม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเซิม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660267
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  660267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเซิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสง่า
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042017151
โทรสาร :
  042017151
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  43020023@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เซิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชารี แพนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเซิม

นายกฤษฏิ์ นนท์สุรัตน์
นางสายสวาท ตั้งตระกูล

สถิติการใช้งาน

0001
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556