• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิตยา อาภรณ์แก้ว

 • นางสุกัญญา ศรีเสาวงค์

 • นายธีรพล พิลาธรรม

 • นางดารารัตน์ ศรประสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-855285 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล พิลาธรรม โทรศัพท์: 0651208856 อีเมล์: teeuan2993@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]