โรงเรียนบ้านหนองดินดำนายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นางกนกอร แขตสันเทียะ
นางสมประสงค์ เอ็นดู

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองดินดำ เครือข่าย: ตาเนิน-กะฮาด โทรศัพท์: 044-109268 อีเมล์: 36030174@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสงกรานต์ คำภู โทรศัพท์: 044-109268 อีเมล์: skumpoo@hotmail.com