โรงเรียนบ้านหนองดินดำ















นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นางนันทพร จากกลาง
นางบังอร สุขสว่าง





สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556



โรงเรียนบ้านหนองดินดำ เครือข่าย: ตาเนินกะฮาด โทรศัพท์: 044-870226 อีเมล์: 36030174@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นริศรา ไม้สันเทียะ โทรศัพท์: 0870084203 อีเมล์: koi_mai@live.com