โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นางบังอร สุขสว่าง
นางนันทพร จากกลาง

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองดินดำ เครือข่าย: ตาเนิน-กะฮาด โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030174@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสงกรานต์ คำภู โทรศัพท์: 044-109268 อีเมล์: skumpoo@hotmail.com